Laboratory of Continuations

 

J'ai commencé à travailler sur ce projet récemment, en septembre 2021. Les premières œuvres issues de ce cycle décrivent une ambiance de rêverie, de fantaisie surréaliste et totémique. Toutes sont basées sur l'idée de continuation allographe, c’est-à-dire de reprise et de dérivations de travaux, pièces, objets, produits en amont par d’autres.

La première phase d’expérimentation a donné lieu à une série de broderies. J’utilise des textiles anciens (nappes, literie, vêtements et autres textiles usagés…) comme matériaux de base des œuvres. La plupart d'entre eux ont déjà des motifs cousus, brodés. Ces motifs se trouvent alors assimilés en adoptant des fonctions formelles variées (ornementations, figures ou textures de premier/second plan, anomalie structurelle, …) démultipliant ainsi le pouvoir évocateur du support.

Par Laboratoire, je souhaite souligner l’aspect dynamique et nouveau de cette recherche pour moi, consciente de l’ouverture que permet l’idée de continuation à une palette vaste de techniques et de procédés, ce en bonne intelligence avec la notion d’upcycling (plutôt réservée à la sphère du design textile et de la mode).

Création et Imaginaire, transformation et métamorphose, rapport de l’art avec l’ordinaire, avec l’artisanat, telles sont les questions sous-jacentes que je souhaite aborder à travers la poursuite du projet Laboratory of Continuations.

Untitled-1.jpg

Folytatások Laboratóriuma

 

2021 szeptemberében kezdtem el dolgozni ezen a projekten. A ciklus első alkotásai az álmodozás, a szürreális fantázia totemikus légkörét írják le. Mindegyikük az allográf folytatás gondolatán alapul, vagyis a mások által előállított művek, darabok, tárgyak újrakezdése és átvezetése.

Az első kísérleti szakaszban egy hímzés sorozat született. A munkákhoz alapanyagként régi textileket (terítő, ágynemű, ruha és egyéb használt textíliák...) használtam. A legtöbbjükön már vannak más keze által varrott, hímzett minták. Ezek a motívumok aztán különféle formai funkciók (ornamentáció, előtér/háttér figurák vagy textúrák, szerkezeti anomáliák stb.) átvételével, játékos módon asszimilálódnak, így megsokszorozzák a médium idéző ​​erejét.

A Laboratórium részéről szeretném hangsúlyozni ennek a kutatásnak a dinamikus és számomra új aspektusát, tudatában annak a nyitottságnak, amely lehetővé teszi a folytatást a technikák és folyamatok széles skálája felé, összhangban az újrahasznosítás fogalmával.

Teremtés és képzelet, átalakulás és metamorfózis, a művészet viszonya a hétköznapokhoz – ezek azok a mögöttes kérdések, amelyekre a Folytatások Laboratóriuma című projektemmel szeretnék válaszokat találni.

Snakes with roses, 40 x 40 cm

Snakes with roses

Mask with birds, 50 x 50 cm

Mask with birds

Cat, fishes and butterflies, 30 x 45 cm

Cat, fishes and butterflies

Exhibition at 7 clous à Marseille during the Paravision Festival, 2021 November

7 clous à Marseille

Details...

1636896871249.jpg
1636896871229.jpg
163689693435600.jpg
1636896871244.jpg